Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň ugrunda Türkmenistanyň «Türkmenbaşy»  döwlet täjirçilik bankynyň binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça HALKARA BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň ugrunda Türkmenistanyň «Türkmenbaşy»  döwlet täjirçilik bankynyň binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça

HALKARA BÄSLEŞIGI

yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirşiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2018-nji ýylyň 5-nji ýanwar çenli kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56