• +993(12) 44-46-66
  • Arçabil şaýoly, 84

Bildirişler

11.05.2024 / Bildirişler

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň merkezi edara binasyny

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi,

Aşgabat şäherinde «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň

merkezi edara binasyny gurmak üçin

BÄSLEŞIK

yglan edýär.

 

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk …

Dowamy →
11.04.2024 / Bildirişler

Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerüsti pyýada geçelgesini gurmak boýunça BÄSLEŞIK

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi,

Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerüsti pyýada geçelgesini gurmak boýunça

BÄSLEŞIK

yglan edýär.

 

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk …

Dowamy →
«BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY DÖWRÜNDE MILLI BINAGÄRLIGIŇ ÖSÜŞI» ATLY BINAGÄRLIK-TASLAMA DÖREDIJILIK SERGI BÄSLEŞIGI YGLAN EDILDI!
05.03.2024 / Bildirişler

«BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY DÖWRÜNDE MILLI BINAGÄRLIGIŇ ÖSÜŞI» ATLY BINAGÄRLIK-TASLAMA DÖREDIJILIK SERGI BÄSLEŞIGI YGLAN EDILDI!

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli binagärligiň ösüşi» atly Binagärlik-taslama döredijilik sergi bäsleşigini geçirmek hakyndaky

DÜZGÜNNAMA

I. Umumy düzgünler

  1. Şu düzgünnama “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli binagärligiň …

Dowamy →

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan