• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84

Bildirişler

11.05.2023 / Bildirişler

Türkmenistanyň Arhitektorlar birleşiginiň döredilmeginiň 85 ýyllyk toýy mynasybetli «Arkadag eýýamynyň arhitekturasy» ady bilen döredijilik sergisini geçirmegiň TERTIBI

Türkmenistanyň Arhitektorlar birleşiginiň döredilmeginiň 85 ýyllyk toýy mynasybetli «Arkadag eýýamynyň arhitekturasy» ady bilen döredijilik sergisini geçirmegiň TERTIBI

Подробнее →
25.12.2021 / Bildirişler

«Aş­ga­bat-si­ti» ýa­şa­ýyş top­lu­my­nyň ­ ýer­leş­jek ýe­ri­niň in­že­ner-geo­lo­gik ­ göz­leg iş­le­ri­ni top­lum­la­ýyn ­ ge­çir­mek

    Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we ­bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi ­«Aş­ga­bat-si­ti» ýa­şa­ýyş top­lu­my­nyň ­ýer­leş­jek ýe­ri­niň in­že­ner-geo­lo­gik ­göz­leg iş­le­ri­ni top­lum­la­ýyn ­ge­çir­mek üçin bu ugur­da ­baý tej­ri­be­si bo­lan ýö­ri­te­leş­di­ri­len kom­pa­ni­ýa­ny işe çek­mek  üçin HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞI­K yg­lan …

Подробнее →
25.12.2021 / Bildirişler

«Aş­ga­bat-si­ti» ýa­şa­ýyş top­lu­my­nyň gur­lu­şy­gyn­da san­ly­laş­dyr­ma­gyň ­ ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly ul­ga­my­ny ­ or­naş­dyr­mak

    Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we ­bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi ­«Aş­ga­bat-si­ti» ýa­şa­ýyş top­lu­my­nyň gur­lu­şy­gyn­da san­ly­laş­dyr­ma­gyň ­ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly ul­ga­my­ny ­or­naş­dyr­mak üçin bu ugur­da ­baý tej­ri­be­si bo­lan mas­la­hat be­ri­ji kom­pa­ni­ýa­la­ry işe çek­mek üçin HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞI­K …

Подробнее →
30.03.2021 / Bildirişler

Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dizaýnerleriň arasynda binagärlik bäsleşigi

    Gyzyklanma bildirýän taraplaryň taslama işleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Baş binagärlik we şähergurluşygy müdirligine tabşyrylýar ýa-da elektron poçta arkaly …

Подробнее →
25.02.2021 / Bildirişler

BÄSLEŞIK

    Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde «Daşkent» dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.
    Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň …

Подробнее →

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan