• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84

Все статьи

26.05.2020 / Нормативные документы

GUR 4.12-20 “Önümçilik, jemgyýetçilik we edara binalaryň esbaplarynyň we gurallarynyň çykdajylarynyň çenlik kadalaryny işläp taýýarlamagyň we ulanmagyň Usulyýet görkezmeleri”

Можете загрузить документ.

Подробнее →
02.02.2020 / Нормативные документы

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň käbir buýruklaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda

Можете загрузить документ.

Подробнее →
23.01.2020 / Нормативные документы

Daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrmagynyň meselelerini ylalaşmagyň tertibi

Можете загрузить документ.

Подробнее →
22.10.2019 / Нормативные документы

«Gurluşygyň buýrujysy barada Düzgünnama goşmaçalar girizmek hakynda»

 

 

Подробнее →
12.07.2019 / Нормативные документы

TGK 2.08.02-19 «Jemgyýetçilik binalary we desgalary»

Можете загрузить документ.

Подробнее →

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan